AirMedic.se
Specialistmottagning
Internetbokning


Det har varit tekniska problem med bokningen. Om så är fallet, ring 070-931 50 00  
diving/maritime & aviation medicals / dyk & flygmedicin.
Kungsgatan 80b (Kungsholmen), Stockholm
Pris + boka
Int.medicals
FAQ-dyk
Flygläkare
Dykläkare
Övr intyg
Adress + mail