AirMedic.se

Specialistmottagning

Diving/aviation/maritime/offshore.

Ring 070-931-5000: kl 10-16
Stockholm måndagar och fredagar samt nov-mars lördag förmiddag.
Gävle och Rönninge-Salem enligt telefonöverenskommelse.

 

Kungsgatan 80b (Kungsholmen), Stockholm
Pris + boka
FAQ-dyk